Lediga tjänster

UNIVA AB är ett växande konsultföretag gedigen erfarenhet inom mark, gata och VA.

Vi är en samarbetspartner till våra kunder under hela processen från tidig utredning till projektering, byggskede och förvaltning av kommunal infrastruktur.

Vi har många intressanta och spännande uppdrag och nu behöver vi bli fler för att möta våra kunders behov.