TILLSAMMANS SKAPAR VI

HÅLLBAR INFRASTRUKTUR FÖR FRAMTIDEN


Vårt samhälle är beroende av fungerande infrastruktur. UNIVA erbjuder bred kunskap och lång erfarenhet inom områdena mark, gata och VA. Våra uppdrag utförs i samverkan med kunden och med stor lyhördhet för behovet. Att arbeta tillsammans med oss ska ge ett mervärde för kunden.

KONSULTTJÄNSTER

Utredningar

Vi utför olika typer av utredningar inom mark,- gatu- och VA-sektorn. Ofta kan det handla om att utreda lämplig infrastruktur i samband med exempelvis nya detaljplaner och exploateringar. Vi utför även dimensionering av VA-ledningsnät

Projektering

Vi arbetar med detaljprojektering av mark, gata och VA samt upprättar tillhörande förfrågningsunderlag. Uppdragen kan bestå av VA- och gatuprojektering vid anslutning av fritidshusområden till kommunalt vatten och avlopp, projektering av överföringsledningar samt markprojektering för bostadsbyggande. Vi har även medverkat i flertalet samverkansuppdrag.

Projektledning

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som projektledare, projekteringsledare och byggledare i såväl traditionella utförandeentreprenader som samverkansentreprenader och utredningar. Vi utför även svetskontroller vid stum- och elektrosvetsning av rör i materialet PE.

Teknisk rådgivning

Med vår samlade kunskap och långa erfarenhet kan vi också bistå våra beställare med rådgivning inom infrastruktursektorn.

KVALITET OCH MILJÖ

UNIVA arbetar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor. Vårt ledningssystem för kvalitet och miljö uppfyller kraven för ISO 14001 och ISO 9001, och omfattar all vår verksamhet. Läs mer om vårt system i vår manual.

KONTAKTA OSS

PERNILLA BRUNSELL

PERNILLA BRUNSELL

070-560 02 16
pernilla.brunsell@univa.se

Arbetar med projekteringsledning och projektledning.
VD och delägare i UNIVA.

TOBIAS HÖGBERG

TOBIAS HÖGBERG

070-560 07 83
tobias.hogberg@univa.se

Arbetar med projektering och byggledning.
Delägare i UNIVA.

Ann-Britt Lawén

Ann-Britt Lawén

070-560 91 19
ann-britt.lawen@univa.se

Arbetar med projektering och VA-utredningar.

Pontus Nilsson

Pontus Nilsson

070-757 46 39
pontus.nilsson@univa.se

Arbetar med projektering.

ALICE ERIKSSON

ALICE ERIKSSON

070-560 01 78
alice.eriksson@univa.se

Arbetar med projektering.

Hampus Hassellund

Hampus Hassellund

070-236 01 50
hampus.hassellund@univa.se

Arbetar med projektering.

Claes Nord

Claes Nord

070-577 38 90
claes.nord@univa.se

Arbetar med fältmätning.

MATS JANSSON

MATS JANSSON

070-560 07 84
mats.jansson@univa.se

Arbetar med VA-teknisk rådgivning, dimensionering, VA-utredningar.

Eva Larsson

Eva Larsson

eva.larsson@univa.se

Arbetar med rådgivning och strategisk utredning VA.

UNIVA AB

info@univa.se
Hamntorget 1
652 26 Karlstad


Vår GDPR-policy visar hur vi hanterar personuppgifter
i enlighet med GDPR, dataskyddsförordningen (EU 2016/679).
Vi översänder gärna vår GDPR-policy på begäran, efter
kontaktförfrågan till oss (telefon 070-560 02 16, epost info@univa.se).