TILLSAMMANS SKAPAR VI

HÅLLBAR INFRASTRUKTUR FÖR FRAMTIDEN


Vårt samhälle är beroende av fungerande infrastruktur. UNIVA erbjuder bred kunskap och lång erfarenhet inom områdena mark, gata och VA. Våra uppdrag utförs i samverkan med kunden och med stor lyhördhet för behovet. Att arbeta tillsammans med oss ska ge ett mervärde för kunden.

KONSULTTJÄNSTER

Utredningar

Vi utför olika typer av utredningar inom mark,- gatu- och VA-sektorn. Ofta kan det handla om att utreda lämplig infrastruktur i samband med exempelvis nya detaljplaner och exploateringar. Vi utför även dimensionering av VA-ledningsnät

Projektering

Vi arbetar med detaljprojektering av mark, gata och VA samt upprättar tillhörande förfrågningsunderlag. Uppdragen kan bestå av VA- och gatuprojektering vid anslutning av fritidshusområden till kommunalt vatten och avlopp, projektering av överföringsledningar samt markprojektering för bostadsbyggande. Vi har även medverkat i flertalet samverkansuppdrag.

Projektledning

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som projektledare, projekteringsledare och byggledare i såväl traditionella utförandeentreprenader som samverkansentreprenader och utredningar. Vi utför även svetskontroller vid stum- och elektrosvetsning av rör i materialet PE.

Teknisk rådgivning

Med vår samlade kunskap och långa erfarenhet kan vi också bistå våra beställare med rådgivning inom infrastruktursektorn.

Referenser

Referenser lämnas gärna på begäran, kontakta Pernilla Brunsell eller Tobias Högberg.

KVALITET OCH MILJÖ

UNIVA arbetar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor. Vårt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö uppfyller kraven för ISO 9000, ISO 14001 och ISO 45001, och omfattar all vår verksamhet. Läs mer om vårt system i vår manual.

KONTAKTA OSS

PERNILLA BRUNSELL

PERNILLA BRUNSELL

070-560 02 16
pernilla.brunsell@univa.se

Arbetar med projekteringsledning och projektledning.
VD och delägare i UNIVA.

TOBIAS HÖGBERG

TOBIAS HÖGBERG

070-560 07 83
tobias.hogberg@univa.se

Arbetar med projektering och byggledning.
Delägare i UNIVA.

Ann-Britt Lawén

Ann-Britt Lawén

070-560 91 19
ann-britt.lawen@univa.se

Arbetar med projektering och VA-utredningar.

Erika Abrahamsson

Erika Abrahamsson

070 508 46 02
erika.abrahamsson@univa.se

Arbetar med VA-utredningar, modellering och projektering.

ALICE ERIKSSON

ALICE ERIKSSON

070-560 01 78
alice.eriksson@univa.se

Arbetar med projektering.

Sandra Barthelson

Sandra Barthelson

070-624 48 05
sandra.barthelson@univa.se

Arbetar med uppdragsledning och administration.

Jakob Carlson

Jakob Carlson

073- 034 72 59
jakob.carlson@univa.se

Arbetar med projektering.

Adrian Lundberg

Adrian Lundberg

070-560 02 44
adrian.lundberg@univa.se

Arbetar med projektering.

Jenny Mickelin

Jenny Mickelin

070-573 23 85
jenny.mickelin@univa.se

Arbetar med utredning och projektledning.

MATS JANSSON

MATS JANSSON

070-560 07 84
mats.jansson@univa.se

Arbetar med VA-teknisk rådgivning, dimensionering, VA-utredningar.

Mikael Lundberg

Mikael Lundberg

073-068 47 81
mikael.lundberg@univa.se

Arbetar med byggledning.

UNIVA AB

info@univa.se
Hamntorget 1
652 26 Karlstad


Vår GDPR-policy visar hur vi hanterar personuppgifter
i enlighet med GDPR, dataskyddsförordningen (EU 2016/679).
Vi översänder gärna vår GDPR-policy på begäran, efter
kontaktförfrågan till oss (telefon 070-560 02 16, epost info@univa.se).